De wereld verkennen
Op Sterrenschool de Globetrotter laten wij kinderen stralen en hun talenten ontdekken. Wanneer uw kind 4 jaar is en bij ons op Sterrenschool de Globetrotter komt begint het aan een leerreis, uw kind gaat op ontdekkingstocht, een groot avontuur dat ‘naar school gaan’ heet. Zie het als een expeditie: als echte globetrotters leren onze leerlingen andere culturen kennen, maken vrienden en vergaren heel veel kennis. Na acht schooljaren hebben zij genoeg bagage voor de volgende reis: de middelbare school. Uw kinderen worden wereldburgers, die weten wie ze zijn, vol in de wereld staan en nieuwsgierig zijn naar wat er komen gaat. Wij willen daar samen met u een stevige basis voor ontwikkelen.

Vriendjes en vriendinnetjes
Tijdens hun leerreis doen uw kinderen voortdurend nieuwe ontdekkingen. Ze lopen een eindje op met nieuwe vriendjes en vriendinnetjes, ze leren samenwerken en
helpen elkaar een handje. Natuurlijk is er onderweg ook tijd om te spelen. Vooral samen sporten moedigen wij aan; een goede gezondheid is belangrijk voor iedereen die zo’n grote reis maakt.

Andere culturen
Tijdens de reis ontmoeten uw kinderen leeftijdsgenoten uit andere culturen, met rituelen, godsdiensten en feestdagen die het nog niet kende. Onderweg krijgen zij normen en waarden aangeboden en leren elkaar respecteren.

Kennis en zelfontplooiing
Of uw kind nu met vliegtuigsnelheid leert of stapje voor stapje verder komt: alle kinderen krijgen bij ons de kans zich optimaal te ontwikkelen. Om kennis op te doen over taal, rekenen, de natuur, maar ook over de omgang met anderen. Wij willen dat uw kinderen goed voorbereid aan de volgende fase beginnen, om van daaruit een plek te vinden in de maatschappij waar zij zich prettig voelen.

Onze school is een daltonschool in oprichting. Wilt u meer weten over daltononderwijs klik dan op onze site op het kopje Dalton.

De visie van onze school is te vinden onder het kopje visie.