Op onze daltonschool leren kinderen door zelfstandig kennis en ervaring op te doen. Vrijheid is noodzakelijk om zelf keuzes te maken en je eigen weg te vinden. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar mag en kan. De leerkrachten van Sterrenschool de Globetrotter bieden ieder kind de nodige structuur, om binnen grenzen goed met vrijheid om te leren gaan. Vrijheid betekent in het Daltononderwijs: goed omgaan met verantwoordelijkheid. Ons uitgangspunt is vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. Leerkracht en leerling maken samen afspraken over de leerstof. De leerling schat zelf in wat hij of zij nodig heeft om een onderwijstaak te kunnen doen, en in hoeveel tijd. Na afloop bespreekt de leerling zijn of haar werkwijze met de leerkracht. Leren omgaan met vrijheid gaat stap voor stap. In de eerste twee groepen voeren 4-, 5- en 6-jarigen (zelfstandig) kleine, overzichtelijke keuzetaken uit. Hoe verder de kinderen zich ontwikkelen, hoe omvangrijker en complexer de taken. Het daltononderwijs kent vijf pijlers.

Hieronder staan de vijf kernwaarden van Dalton uitgelegd.

Zelfstandigheid
Daltononderwijs wil kinderen helpen opgroeien tot volwassenen die zelfstandig denken en doen. Ieder kind heeft recht op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. Op Sterrenschool de Globetrotter kijken wij steeds naar wat ieder kind nodig heeft om iets specifieks te leren. De leerkracht begeleidt en coacht, maar laat het initiatief zoveel mogelijk bij de leerling zelf.

Samenwerken
Om goed in de samenleving te functioneren, moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf uitkiest. Daarom spelen en werken we met de kinderen veel in groepjes. Meestal met kinderen uit dezelfde groep, maar ook met leerlingen van andere leeftijden. Zo leren zij naar elkaar te luisteren en respect
voor elkaar te hebben.

Verantwoordelijkheid
Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken om eigen wegen te vinden. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Maar meer vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is de taak van de leerkracht om iedere leerling de structuur te bieden die hij/zij nodig heeft. De leerling krijgt de verantwoordelijk die bij hem of haar past.

Effectiviteit
Dalton is een maatregel om effectiever te werken. Daltononderwijs wil het schoolse leren doelmatiger maken. Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen.m Om zo efficiënt mogelijk te werken, willen wij leerlingen juist verantwoordelijkheid in handen geven. Als leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, het onderwijs dan veel effectiever is dan het stilzit- en luisteronderwijs dat velen van ons
doorlopen hebben.

Reflectie
Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen belangrijk. Op onze school wordt gereflecteerd met behulp van een portfolio. Kinderen kunnen zelf aangeven op welke werkjes zij trots en waarom dat zo is. Ouders worden geregeld uitgenodigd om samen met hun kind het portfolio te bekijken. Ook de manier waarop het werk tot stand is gekomen, wordt gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig
werken en het samenwerken opgebouwd. Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend.