Dagprogrammering groep 3 t/m 8
Onze school is gelegen in een CZ-wijk (Children’s Zone wijk). Alle scholen die in deze wijk staan, moeten de leerlingen per schooljaar 2019-2020 tien uur extra ‘leertijd’ aanbieden. Dit komt vanuit het Uitvoeringsplan 2019-2022 NPRZ (Nationaal Programma Rotterdam Zuid). Er is veel geld vanuit de overheid en de gemeente beschikbaar gesteld om leerachterstand, armoede, werkloosheid en huisvesting op Zuid te verbeteren: het leven beter te maken voor de huidige bewoners van Zuid. Dit is natuurlijk een mooi streven en daar willen wij als school dan ook zeker ons steentje aan bijdragen.

Wij zijn dan ook gaan nadenken hoe we dat voor onze kinderen en het team als mooie kans kunnen invullen. Na veel overleg met het team, de ouders van de MR en mensen van de gemeente zijn we tot een heel mooi plan gekomen.

Wat bieden wij in die 10 uur?
Tijdens de schooltijden zijn er diverse vakdocenten in de school. Vakdocenten zijn specialisten in een bepaald vakgebied en verzorgen het hele jaar een bepaalde les. Wij hebben ervoor gekozen dat deze vakken zoveel mogelijk aan het einde van de schooldagen te laten plaatsvinden, zodat de leerlingen ’s ochtends van hun eigen leerkracht vakken krijgen als taal en rekenen.
Voor de volgende vakken hebben wij een vakdocent in de school:
– Muziek
– Taaltheater (gr. 1 t/m 5) n Engels (gr. 6 t/m 8)
– Gym
– Science Technolygy Engineering Mathematics (STEM)
– Handvaardigheid/tekenen

Naast de vakdocenten hebben wij gezocht naar aanvulling op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling, onderwijsondersteuning en een breed aanbod waar kinderen zelf uit mogen kiezen: het keuzeprofiel.

Keuzeprofiel
Vanuit onze daltonvisie vinden we eigen keuzes van kinderen belangrijk en hebben dat op deze manier meegenomen in het bieden van een keuzeprofiel twee keer per week. Kinderen kunnen dan kiezen uit activiteiten op de volgende gebieden:
– Sport
– ICT/media
– Wereld Oriëntatie
– Kunst en cultuur
– Techniek

Al met al krijgen de leerlingen in de tien uur dan het volgende aanbod:
1. Muziek
2. Taaltheater (gr. 1-5) / Engels (gr. 6-8)
3. Extra gym
4. Science Technolygy Engineering Mathematics (STEM)
5. Onderwijsondersteuning
6. Handvaardigheid/tekenen
7. 2 keer per week keuzeprofiel
8. 1 keer in 4 weken een excursie met de groep onder begeleiding van Eisvrij.
9. Filosofie/Yoga/Sociale vaardigheidstraining
10. Pauzesport

Wij werken samen met verschillende partners. De drie grootste zijn:
– Feyenoord
– Alfabet plus
– Eisvrij

Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan alle dagen van 8.30 uur tot 15.30 uur naar school. Zij volgen dan de reguliere lessen van de leerkracht en krijgen daarnaast het aanbod van activiteiten zoals aangegeven.

Dagprogrammering  groep 1 en 2
Samen met veel andere scholen hebben we aangegeven bij de gemeente dat we het uitbreiden van uren voor de kinderen in groep 1-2 geen goed idee vonden. Wij willen de jonge kinderen niet belasten met deze uren. We hebben er dan ook voor gekozen om de beschikbare middelen in de groepen 1-2 in te zetten voor intensivering. Dat betekent dat wij een extra groep 1-2 gaan draaien en dus met kleinere groepen gaan werken.

Hoewel de kinderen in groep 1-2 dus geen extra uren draaien, bieden we hen wel een aantal activiteiten door vakleerkrachten aan. Het gaat hierbij om de vakken: muziek, gym en taaltheater.

De kinderen van groep 1 en 2 gaan iedere dag naar school van 09:30 tot 14:00 uur.

Sterrenschool De Globetrotter op het Jeugdjournaal