Sterrenschool de Globetrotter is een Brede School. Bij Brede School-activiteiten – van sport en spel tot extra lessen en excursies – gaat het om ontspanning, ontdekken en samenzijn.
In een netwerk van voorzieningen, waaronder voor- en buitenschoolse opvang door KindeRdam en de schoolsportvereniging, proberen wij als middelpunt van deze activiteiten de ontwikkelingskansen van kinderen tot 12 jaar te vergroten. Soms kiezen we ook activiteiten na schooltijd die zorgen voor verdieping van vakgebieden in ons onderwijs, zoals extra scholing voor kinderen op het gebied van begrijpend lezen of spelling. Bij deze vorm van samenwerking hebben alle partijen hun eigen taak.