Betrokkenheid van ouders
Sterrenschool de Globetrotter vindt een goed en regelmatig contact tussen de ouders en de school erg belangrijk. Daarom zorgen we ervoor dat u in de klas kunt kijken, dat er voortgangsgesprekken plaatsvinden en dat u altijd een afspraak kunt maken met de leerkracht of de directie. Door goed contact met de school, door thuis vaak met uw kind te spelen en te lezen én door uw kind veel complimenten te geven, draagt u in belangrijke mate bij aan een goede ontwikkeling van uw kind.

Ouderraad
Binnen de school is er een actieve ouderraad. Zij organiseren veel extra activiteiten op school. Jaarlijks worden er commissies samengesteld waarin zowel ouders als leerkrachten zitten. Voor de verschillende commissies zijn draaiboeken samengesteld zodat iedereen weet wat er van hem of haar gevraagd wordt. De OR kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. Voor een goede samenstelling is het van belang dat uit alle groepen ouders vertegenwoordigd zijn. De OR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar. De vergaderingen worden verder bijgewoond door de ouderconsulenten en directie. Jaarlijks kunnen er nieuwe ouders in de OR gekozen worden. U kunt zich hiervoor aanmelden. Zodra de nieuwe samenstelling van de OR bekend is, wordt deze in de Maandinfo vermeld.

Koffie- en themaochtenden
Elke maandag- en vrijdagochtend is er bij ons op school koffieochtend, van 08.45 uur tot 09.45 uur. U bent van harte welkom voor een kopje koffie of thee en een gesprek over uw kind(eren). Af en toe heeft zo’n ochtend een speciaal thema: gespreksonderwerp is dan een (opvoedkundig) thema, bijvoorbeeld pesten of eetproblemen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de ouderconsulenten. Bij hen kunt u ook terecht over groep 1 en 2. Zij kunnen u vertellen waar uw kind op school mee bezig is, en hoe u daar thuis op in kunt spelen.

Oudercursussen
Sterrenschool de Globetrotter organiseert bijeenkomsten en cursussen voor ouders, bijvoorbeeld een taalcursus voor anderstalige ouders. De bijeenkomsten, geleid door de ouderconsulent, vinden onder schooltijd plaats. Over de verschillende oudercursussen wordt u per brief geïnformeerd.

Ouderinloop
Iedere week zijn er verschillende momenten waarop een ouderinloop plaatsvindt. U bent dan van 08.30 uur tot 08.45 uur welkom in de groep om samen met uw zoon of dochter in de klas te komen kijken en te helpen.

Informatie voor ouders
In het begin van het schooljaar krijgt u een schoolkalender met daarin alle belangrijke gebeurtenissen en vakanties. Daarnaast krijgt u de maandinfo, ons informatieblad. U krijgt deze per dit schooljaar digitaal. Daarom is het belangrijk dat wij een kloppend e-mailadres van u hebben.

Ouderhulp
Wij kunnen uw hulp altijd goed gebruiken! Bij het toezicht houden tijdens het buitenspelen in de middagpauze, bij schoolfeesten, bij uitstapjes en bij klusjes zoals het schoonhouden van de speel- en leermaterialen. Wilt u de school een handje helpen? Neem dan contact op met de  juf of meester.

Ouderbijdrage
De hoogte van de ouderbijdrage wordt aan het einde van het schooljaar in samenspraak met de MR vastgesteld voor het nieuwe schooljaar en gepubliceerd in de schoolkalender.
Deze bijdrage gebruiken wij voor activiteiten en uitstapjes buiten het reguliere lesprogramma om (schoolreis, kerstdiner, sint cadeautjes etc.)