Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Een MR bestaat uit ouders en leerkrachten die voor een periode van drie jaar worden gekozen. De MR houdt zich bezig met het schoolbeleid, en heeft advies- en instemmingsbevoegdheid op allerlei gebieden. Voor meer informatie over de MR kunt u terecht bij de voorzitter van de MR (Farida).

Voor het schooljaar 2018-2019 bestaat de MR uit de volgende leden:

Namens de leerkrachten:

Elwin Elias, Judith Vis en Frank Mennen.

Notulen MR-vergaderingen schooljaar 2018-2019

Notulen 14-09-2018

Notulen 02-11-2018

Notulen 14-12-2018

Notulen 08-02-2019