Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Een MR bestaat uit ouders en leerkrachten die voor een periode van drie jaar worden gekozen. De MR houdt zich bezig met het schoolbeleid, en heeft advies- en instemmingsbevoegdheid op allerlei gebieden. Voor meer informatie over de MR kunt u terecht bij de voorzitter van de MR (Elwin Elias).

Voor het schooljaar 2017-2018 bestaat de MR uit de volgende leden:

 

Namens de leerkrachten Namens de ouders
 Meester Elwin Emine (moeder van Zeynel groep 3/4)

 Juf Judith Farida (moeder Sami groep 3/4 en Lina groep 7a)

 Juf Mieke Samira (moeder Saffa en Marwa groep 5b)

 Meester Frank Fatma (moeder Meryem groep 7a)

Monique (moeder Ashley groep 3/4 en Aditi groep 6)

Notulen 14-09-2018