Normen en waarden
Ieder kind is welkom op de Globetrotter. Het maakt niet uit welke huidskleur het heeft, uit welke cultuur het komt of inwelke god het gelooft. Onze school omarmt culturele en religieuze verschillen en leert kinderen respect te hebben voor elkaar. Wij willen een vertrouwde plek zijn, waar leerlingen zichzelf kunnen zijn en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij dagen de kinderen uit om een eigen mening te vormen en het standpunt van de ander te respecteren. De Globetrotter is een katholieke school: we geven onderwijs vanuit een christelijke levensovertuiging. Niet alleen in de lessen ‘levensbeschouwelijke vorming’ besteden we aandacht aan normen en waarden vanuit onze christelijke achtergrond, maar vooral in het schoolse leven van alledag.

Onderwijsvisie
Wij werken vanuit ons hart en gaan uit van wat kinderen kunnen. We vertrouwen hen, zodat ze zelf initiatieven kunnen nemen. Daltononderwijs (website dalton) past bij onze visie. Deze vorm van onderwijs is gebaseerd op:

  • vrijheid en verantwoordelijkheid
  • zelfstandig werken
  • samenwerken
  • effectiviteit
  • reflectie

In onze visie hoort ook dat wij u aanspreken op uw verantwoordelijkheid als opvoeder, en wij betrekken u als bondgenoot bij het onderwijs van uw kinderen. Om onze visie in de praktijk vorm te geven werken wij via het sterrenschool concept. De 5 sterren die wij belangrijk vinden op Sterrenschool de Globetrotter worden hieronder beschreven.

Maatwerk in onderwijstijd
Sterrenschool de Globetrotter is tijdens reguliere vakanties geopend. Alle kinderen maken ongeacht hun leeftijd gemiddeld 950 lesuren per schooljaar. Wij zijn op dit moment open in de herfst-, voorjaar en meivakantie. U kunt ervoor kiezen uw kind naar de vakantieschool te brengen. Tijdens de vakantieschool organiseren wij het onderwijs thematisch en groepsdoorbroken.

Educatief partnerschap met ouders
Ouders zijn voor ons echte partners; samen zijn wij verantwoordelijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind. Deze samenwerking start al tijdens de aanmelding. Nadat uw kind is gestart op school is er na zes weken een gesprek met u als ouder en de leerkracht op school. De contactmomenten over de ontwikkeling van uw kind zien wij als waardevolle tijd om informatie uit te wisselen. Tijdens de voortgangsgesprekken zit uw kind erbij en vertelt aan u hoe de leerreis tot nu toe gaat. Samen bekijken wij hoe we elkaar verder kunnen ondersteunen en helpen. Naast de gesprekken kunt u thuis de vorderingen volgen via het ouderportal van ParnasSys. In elke groep is er regelmatig in de week een inloopmoment en bent u als ouder welkom om met uw kind mee te komen in de klas. Op Sterrenschool de Globetrotter hebben wij een ouderkamer, hier bent u welkom om onder het genot van een kop koffie andere ouders te ontmoeten, workshops en taallessen te volgen en vragen te stellen aan de ouderconsulente.

Uitblinken in rekenen, taal en lezen
Kinderen bereiden zich op de Sterrenschool de Globetrotter voor op een goede toekomst. We willen dan ook met ieder kind het hoogst haalbare bereiken! We vinden alle vakken belangrijk. Toch leggen we de meeste nadruk op rekenen, taal en lezen. Want deze vakken vormen de basis voor alle andere vakken. De leerkrachten houden nauwgezet bij wat de ontwikkeling en vordering van uw kind is, maar ook wat er ontwikkeld wordt op landelijk niveau. Wij werken met moderne lesmethodes, en geven les in drie niveaus via het interactieve directe instructie model. De kinderen werken vanaf groep 3 met een taakbrief waarin het werk staat wat zij moeten doen. Middels kindgesprekken proberen wij zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind.

Onderwijs op maat in een elektronische leeromgeving
Bij het leren maken we gebruik van bestaande lesmethodes, maar ook van de modernste digitale en technologische mogelijkheden. Er wordt gebruikt gemaakt van verschillende devices zoals touchscreens, computers, iPad en tablets. De kinderen krijgen vanaf groep 3 een eigen tablet. De leerstof staat op de tablet. We werken ca. 30 minuten per dag op de tablet om de leerstof extra in te oefenen. U krijgt als ouder een inlogcode om samen met uw kind thuis de leerstof nogmaals extra te oefenen en de vorderingen van uw kind te bekijken.

Binding met de buurt.

Wij geloven in leren door ervaringen. Om dat te kunnen bewerkstelligen werken wij samen met diverse partijen in de wijk. Denk hierbij aan Clubhuis Feyenoord, ’t Klooster, het lokale verzorgingstehuis etc. Daarnaast werken wij samen met Eisvrij. Ook zij zorgen ervoor dat de leerlingen bij lokale ondernemers op bezoek gaan en daar ervaringen opdoen.

_DSC0180